2007:13 Länsplan för fiskevård och biologisk återställning av kalkade vatten i Blekinge 2007-2010

Om publikationen

Löpnummer:
2007:13
Diarienummer:
582-1848-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
115
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:13

Inom ramen för denna plan, behandlas i huvudsak försurning och fysisk påverkan av vattenmiljöerna
och möjligheterna till åtgärda för att främja ett ”fungerande ekosystem”.

Kontakt