2007:13 Länsplan för fiskevård och biologisk återställning av kalkade vatten i Blekinge 2007-2010

Om publikationen

Löpnummer: 2007:13

Diarienummer: 582-1848-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 115

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:13

Inom ramen för denna plan, behandlas i huvudsak försurning och fysisk påverkan av vattenmiljöerna
och möjligheterna till åtgärda för att främja ett ”fungerande ekosystem”.

Kontakt