2007:11 Kommunernas planering inom barn- och ungdomsvården i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:11

Diarienummer: 701-04403-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:11

I juni 2003 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. 2005 presenterades SOU 2005: 81 Källan till en chans- nationell handlingsplan för den
sociala barn och ungdomsvården.

Kontakt