2007:11 Kommunernas planering inom barn- och ungdomsvården i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:11
Diarienummer:
701-04403-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:11

I juni 2003 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram underlag för en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. 2005 presenterades SOU 2005: 81 Källan till en chans- nationell handlingsplan för den
sociala barn och ungdomsvården.

Kontakt