2007:10 Anmälningar av missförhållanden Kartläggning 2006 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:10

Diarienummer: 701-731-07

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:10

Länsstyrelsen i Blekinge följer utvecklingen i länet avseende anmälningar av missförhållanden enligt 14 kap 2 § SoL och 24 a § LSS. I denna rapport redovisas situationen i länet år 2006 samt jämförelser fr.o.m. år 2001.

Kontakt