2007:10 Anmälningar av missförhållanden Kartläggning 2006 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
701-731-07
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2007:10

Länsstyrelsen i Blekinge följer utvecklingen i länet avseende anmälningar av missförhållanden enligt 14 kap 2 § SoL och 24 a § LSS. I denna rapport redovisas situationen i länet år 2006 samt jämförelser fr.o.m. år 2001.

Kontakt