2007:1 Kartläggning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga 2006 i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2007:1

Diarienummer: 701-3151-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2007:1

I Regleringsbrevet för 2006/2007 har Länsstyrelserna fått regeringens uppdrag att särskilt utöva strukturerad och operativ tillsyn av samtliga enskilda och offentliga verksamheter där barn och unga ges insatser av socialtjänsten. Tonvikten ska ligga på kvalitet och säkerhet samt att brister ska åtgärdas.

Kontakt