Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
620-5524-0, 0282-7298
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
126
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Vilka halter av miljöfarligaämnen hittar vi i miljön?

Resultat från Miljöövervakningens Screeningprogram
2003 - 2004

Kontakt