Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 620-5524-0, 0282-7298

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 126

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Vilka halter av miljöfarligaämnen hittar vi i miljön?

Resultat från Miljöövervakningens Screeningprogram
2003 - 2004

Kontakt