Tillstånd och förändringar i Ronnebyån 1978-2005

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Ronnebyån 1978-2005

Denna rapport är en kortfattad redovisning av tillstånd 2005 samt förändringar i Ronnebyån 1978-2005.

Kontakt