Tillstånd och förändringar i Ronnebyån 1978-2005

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Ronnebyån 1978-2005

Denna rapport är en kortfattad redovisning av tillstånd 2005 samt förändringar i Ronnebyån 1978-2005.

Kontakt