Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ronnebyån 2005

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
157
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Ronnebyån 2005

På uppdrag av Ronnebyåns vattenvårdsförbund
har ALcontrol AB utfört recipientkontrollen i Ronnebyån sedan 1998. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från 2005. I årets rapport
redovisas också resultat från tidigare års undersökningar.

Kontakt