Ronnebyån 2005

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 157

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Ronnebyån 2005

På uppdrag av Ronnebyåns vattenvårdsförbund
har ALcontrol AB utfört recipientkontrollen i Ronnebyån sedan 1998. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från 2005. I årets rapport
redovisas också resultat från tidigare års undersökningar.

Kontakt