Mörrumsån 2005

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 138

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Mörrumsån 2005

På uppdrag av Mörrumsåns vattenvårdsförbund
har ALcontrol AB utfört recipientkontrollen
i Mörrumsån sedan 1995. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från 2005. I årets rapport
redovisas också resultat från tidigare års undersökningar

Kontakt