Mörrumsån 2005

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
138
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Mörrumsån 2005

På uppdrag av Mörrumsåns vattenvårdsförbund
har ALcontrol AB utfört recipientkontrollen
i Mörrumsån sedan 1995. Föreliggande rapport är en sammanställning av resultaten från 2005. I årets rapport
redovisas också resultat från tidigare års undersökningar

Kontakt