Mörrumsån 1978-2005

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Mörrumsån 1978-2005

Tillstånd och förändringar i Mörrumsån 1978-2005
Mörrumsåns vattenvårdsförbund

Kontakt