Miljömål för ditt företag

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 78-91-976368-0-3, 91-976368-0-0

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Miljömål för ditt företag

Denna broschyr har tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge län efter ett koncept från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Med Länsstyrelsen i Västra Götalands medgivande har informationen anpassats till förhållandena i Blekinge. Broschyren har finansierats genom Miljömålsrådets anslag för miljömålsuppföljning.

Kontakt