Miljömål för ditt företag

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
78-91-976368-0-3, 91-976368-0-0
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Miljömål för ditt företag

Denna broschyr har tagits fram av Länsstyrelsen i Blekinge län efter ett koncept från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Med Länsstyrelsen i Västra Götalands medgivande har informationen anpassats till förhållandena i Blekinge. Broschyren har finansierats genom Miljömålsrådets anslag för miljömålsuppföljning.

Kontakt