Marin inventering av makrovegetation vid Gö i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2006:2 HÖGSKOLAN I KALMAR
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-6198
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport marin inventering av makrovegetation vid Gö

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfördes
en marin inventering av makrovegetation vid Gö,
under september 2005. Syftet med inventeringen
var att få underlag för planering av ett eventuellt
marint naturreservat. Total inventeringsyta var ca
8 kvadratkilometer.

Kontakt