Marin inventering av makrovegetation vid Gö i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:2 HÖGSKOLAN I KALMAR

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-6198

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport marin inventering av makrovegetation vid Gö

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfördes
en marin inventering av makrovegetation vid Gö,
under september 2005. Syftet med inventeringen
var att få underlag för planering av ett eventuellt
marint naturreservat. Total inventeringsyta var ca
8 kvadratkilometer.

Kontakt