Marin inventering av makrovegetation vid Almö, Kvalmsö och Listerby skärgårds naturreservat i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:1 HÖGSKOLAN I KALMAR

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1402-6198

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Marin inventering

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom -
för des en marin inventering av makrovegetation
under augusti och september 2005. Syftet med
inventeringen var att få underlag för planering
av ett eventuellt marint naturreservat.

Kontakt