Marin inventering av makrovegetation vid Almö, Kvalmsö och Listerby skärgårds naturreservat i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2006:1 HÖGSKOLAN I KALMAR
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1402-6198
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Marin inventering

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge ge nom -
för des en marin inventering av makrovegetation
under augusti och september 2005. Syftet med
inventeringen var att få underlag för planering
av ett eventuellt marint naturreservat.

Kontakt