Energibalans Blekinge län år 2003

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Rapport Energibalans 2003

Energikontor Sydost har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge uppdaterat energibalansen och redovisar här de senaste sammanställda siffrorna från år 2003. Energibalansen är en kartläggning av energiflödet in och ut i regionen och syftar till att utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet. Här jämförs år 2003 med år 2000 och till viss del med 1995.

Kontakt