Energibalans Blekinge län år 2003

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Energibalans 2003

Energikontor Sydost har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge uppdaterat energibalansen och redovisar här de senaste sammanställda siffrorna från år 2003. Energibalansen är en kartläggning av energiflödet in och ut i regionen och syftar till att utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet. Här jämförs år 2003 med år 2000 och till viss del med 1995.

Kontakt