Barn, miljö och hälsa Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Rapport Barn, miljö och hälsa

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, Landstingen i Blekinge, Halland och Kronoberg samt Region Halland och Region Skåne har Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund skrivit en rapport om barnens miljörelaterade ohälsa i våra sydligaste län - Barn, miljö och hälsa 2006.

Kontakt