Barn, miljö och hälsa Rapport från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Rapport Barn, miljö och hälsa

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, Landstingen i Blekinge, Halland och Kronoberg samt Region Halland och Region Skåne har Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund skrivit en rapport om barnens miljörelaterade ohälsa i våra sydligaste län - Barn, miljö och hälsa 2006.

Kontakt