2006:9 Ekologisk produktion - Goda Exempel från Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:9

Diarienummer: 511-446-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:9

Goda exempel från Blekinge Ekologiskt kött, mjölk och grönsaker. Sju lantbrukare i Blekinge berättar om vad som fick dem att gå över från konventionellt lantbruk till ekologisk produktion.

Kontakt