2006:8 Ej verkställda beslut och domar avseende insatser till äldre och funktionshindrade i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:8
Diarienummer:
701-348-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:8

Länsstyrelsen i Blekinge följer utvecklingen i länet inom omsorger om äldre och personer med funktionshinder avseende antalet ej verkställda beslut och domar samt
avslagsbeslut som fattas trots att behov bedömts föreligga enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, och 9 § lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.

Kontakt