2006:7 Etanol från sockerbetor –Förstudie om möjligheterna till storskalig produktion i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:7

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:7

Mot bakgrund av bl a den tilltagande växthuseffekten och stigande priser på fossila bränslen, har intresset för alternativa drivmedel ökat mycket starkt på senare tid. Det drivmedel som anses ha den största potentialen, åtminstone på kort sikt, är bioetanol.

Kontakt