2006:7 Etanol från sockerbetor –Förstudie om möjligheterna till storskalig produktion i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2006:7
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:7

Mot bakgrund av bl a den tilltagande växthuseffekten och stigande priser på fossila bränslen, har intresset för alternativa drivmedel ökat mycket starkt på senare tid. Det drivmedel som anses ha den största potentialen, åtminstone på kort sikt, är bioetanol.

Kontakt