2006:6 Familjerådgivningen i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:6

Diarienummer: 701-1746-2006

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:6

Länsstyrelsen har under våren 2006 genomfört en tillsyn av den familjerådgivning som sker på uppdrag av kommunerna i Blekinge län. Tillsynen har skett på Länsstyrelsens eget initiativ och är ej föranledd av några klagomål mot de aktuella verksamheterna.

Kontakt