2006:6 Familjerådgivningen i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:6
Diarienummer:
701-1746-2006
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:6

Länsstyrelsen har under våren 2006 genomfört en tillsyn av den familjerådgivning som sker på uppdrag av kommunerna i Blekinge län. Tillsynen har skett på Länsstyrelsens eget initiativ och är ej föranledd av några klagomål mot de aktuella verksamheterna.

Kontakt