2006:5 Bostadsmarknadsenkät 2006. Bostadsmarknad och byggande i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:5

Diarienummer: 405-02146-2006

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:5

Bostadsmarknadsenkät 2006. Bostadsmarknad och byggande i Blekinge

Kontakt