2006:4 Sammanställning av kommunala behandlingsverksamheter för mossbrukare i Blekinge län - 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:4

Diarienummer: 701-5005-2005

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:4

Som ett led i länsstyrelsens tillsyn har en kartläggning av de behandlingsverksamheter för missbrukare som bedrivs av Blekinges fem kommuner; Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg samt kommunernas gemensamma vårdförbund, Vårdförbundet Blekinge, genomförts.

Kontakt