2006:33 Inventering av groddjur på Inlängan, Ungskär och Flakskär

Om publikationen

Löpnummer:
2006:33
Diarienummer:
511-446-04
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:33

En inventering av groddjur på Inlängan, Ungskär och Flakskär i Karlskrona skärgård i slutet av maj 2006 resulterade i fynd av fyra arter: vanlig padda, åkergroda, mindre vattensalamander samt större vattensalamander. De tre förstnämnda arterna hittades på alla öarna, medan större vattensalamander endast hittades på Inlängan. Eftersök gjordes av de sällsynta arterna strandpadda (stinkpadda) och grönfläckig padda men dessa kunde inte påträffas.

Kontakt