2006:32 Nätprovfiske i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:32

Diarienummer: 502-4905-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Inom ramen för projektet ”Uppföljning av bevarandemål i skyddade områden och Natura 2000” fick Länsstyrelsen i Blekinge under 2006 pengar för att utföra nätprovfisken i ett antal sjöar i Blekinge.

Kontakt