2006:32 Nätprovfiske i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:32
Diarienummer:
502-4905-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Detta är en dummybild för publikationsbilden.

Inom ramen för projektet ”Uppföljning av bevarandemål i skyddade områden och Natura 2000” fick Länsstyrelsen i Blekinge under 2006 pengar för att utföra nätprovfisken i ett antal sjöar i Blekinge.

Kontakt