2006:3 Bottenfauna i Blekinge län 2005.

Om publikationen

Löpnummer:
2006:3
Diarienummer:
581-4366-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:3

Länsstyrelsen har sedan 1982 ansvaret för planering av kalkning i sjöar och vattendrag i länet. Fram till dags dato har drygt 100 000 ton kalk spridits i sjöar och vattendrag i länet. Detta i syfte att bevara och skydda de vattenlevande organismerna mot negativ påverkan till följd av försurning.

Kontakt