2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer: 2006:29

Diarienummer: 434-5652-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:29

Kurortsverksamheten i Ronneby inleddes 1706 men utvecklades främst under 1800- och 1900-talen. Parkens trävillor, varav Villa Vera är en, uppfördes runt sekelskiftet 1900. Parken, inklusive 17 byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996.

Kontakt