2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer:
2006:29
Diarienummer:
434-5652-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:29

Kurortsverksamheten i Ronneby inleddes 1706 men utvecklades främst under 1800- och 1900-talen. Parkens trävillor, varav Villa Vera är en, uppfördes runt sekelskiftet 1900. Parken, inklusive 17 byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996.

Kontakt