2006:28 Italienska villan, Ronneby brunnByggnadsminne nr 72 Slutrapport,antikvarisk kontroll. Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer: 2006:28

Diarienummer: 434-524-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:28

Kurortsverksamheten i Ronneby inleddes 1706 men utvecklades främst under 1800- och 1900-talen. Parkens trävillor, varav Italienska villan är en, uppfördes runt sekelskiftet 1900. Parken, inklusive 17 byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996.

Kontakt