2006:28 Italienska villan, Ronneby brunnByggnadsminne nr 72 Slutrapport,antikvarisk kontroll. Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer:
2006:28
Diarienummer:
434-524-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:28

Kurortsverksamheten i Ronneby inleddes 1706 men utvecklades främst under 1800- och 1900-talen. Parkens trävillor, varav Italienska villan är en, uppfördes runt sekelskiftet 1900. Parken, inklusive 17 byggnader, förklarades som byggnadsminne 1996.

Kontakt