2006:27 Länsstyrelsens roll inom folkhälsoarbetet i Blekinge Redovisning av regeringsuppdrag nr.40 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:27
Diarienummer:
100-4713-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:27

Föreliggande rapport redovisar uppdrag givet i regleringsbrev för Länsstyrelsen i Blekinge 2006 gällande myndighetens roll inom folkhälsoområdet. En kartläggning har genomförts på myndigheten för att identifiera vilka verksamheter och insatser som bidrar
till att uppnå de nationella folkhälsomålen.

Kontakt