2006:27 Länsstyrelsens roll inom folkhälsoarbetet i Blekinge Redovisning av regeringsuppdrag nr.40 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:27

Diarienummer: 100-4713-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:27

Föreliggande rapport redovisar uppdrag givet i regleringsbrev för Länsstyrelsen i Blekinge 2006 gällande myndighetens roll inom folkhälsoområdet. En kartläggning har genomförts på myndigheten för att identifiera vilka verksamheter och insatser som bidrar
till att uppnå de nationella folkhälsomålen.

Kontakt