2006:26 Barnperspektivet inom Länsstyrelsen i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:26

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:26

Länsstyrelserna har i Regleringsbrevet för 2006 fått följande uppdrag att ”Länsstyrelserna skall redovisa hur arbetet med att systematiskt integrera ett barnperspektiv i de verksamheter som rör barn fortskrider, med utgångspunkt i FN: s konvention om barnets rättigheter.

Kontakt