2006:26 Barnperspektivet inom Länsstyrelsen i Blekinge 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:26
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:26

Länsstyrelserna har i Regleringsbrevet för 2006 fått följande uppdrag att ”Länsstyrelserna skall redovisa hur arbetet med att systematiskt integrera ett barnperspektiv i de verksamheter som rör barn fortskrider, med utgångspunkt i FN: s konvention om barnets rättigheter.

Kontakt