2006:25 Barnperspektivet inom socialtjänsten i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:25
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:25

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2006 fått regeringens uppdrag ”att särskilt uppmärksamma hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från flickor och pojkar, har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser”.

Kontakt