2006:25 Barnperspektivet inom socialtjänsten i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:25

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:25

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2006 fått regeringens uppdrag ”att särskilt uppmärksamma hur barnperspektivet, särskilt synpunkter från flickor och pojkar, har beaktats i ärenden inom socialtjänsten samt i vilken utsträckning kommuner gör barnkonsekvensanalyser”.

Kontakt