2006:23 Statsbidrag beviljade under 2006 på Länsstyrelsen i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:23

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:23

Länsstyrelsen i Blekinge har under år 2006 erhållit 7 136 022 kronor att fördela på totalt sju olika områden. Beslut har ej ännu fattats för ett område, ”Kontrakt för livet”.

Kontakt