2006:23 Statsbidrag beviljade under 2006 på Länsstyrelsen i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:23
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:23

Länsstyrelsen i Blekinge har under år 2006 erhållit 7 136 022 kronor att fördela på totalt sju olika områden. Beslut har ej ännu fattats för ett område, ”Kontrakt för livet”.

Kontakt