2006:20 Sammanställning av projektmedel till hedersproblematiken 2005 i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:20
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:20

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter arbetat samarbetat kring frågan.

Kontakt