2006:20 Sammanställning av projektmedel till hedersproblematiken 2005 i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:20

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:20

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter arbetat samarbetat kring frågan.

Kontakt