2006:19 Sammanställning av arbetet med hedersrelaterat hot och våld i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län perioden oktober 2004 - september 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:19
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:19

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter fortsatt samarbete genom en för de tre länsstyrelserna gemensam projektledare.

Kontakt