2006:19 Sammanställning av arbetet med hedersrelaterat hot och våld i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län perioden oktober 2004 - september 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:19

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:19

Samtliga länsstyrelser fick 2003 i uppdrag att kartlägga behovet av insatser för unga flickor och kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomförde gemensamt kartläggningen och har därefter fortsatt samarbete genom en för de tre länsstyrelserna gemensam projektledare.

Kontakt