2006:17 Fredrikas hus Hosaby 17:17, Hörvik Slutrapport, antikvarisk kontroll Vasstaksläggning

Om publikationen

Löpnummer: 2006:17

Diarienummer: 434-6822-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:17

Huset som kallas ”Fredrikas hus” ligger i Hörvikens fiskeläge och ingår i ett område som är utvalt att ingå i länets kulturminnesvårdsprogram.

Kontakt