2006:16 Vagnslidret på Augerums gamla herrgård Byggnadsminne nr 48 Slutrapport, antikvarisk kontroll Upprustning efter storm- och snöskador

Om publikationen

Löpnummer: 2006:16

Diarienummer: 434-4349-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:16

Augerums gamla herrgård är sedan 1993 skyddat som byggnadsminne enligt 3 kap lagen om kulturminne m.m. (SFS 1988:950). Byggnadsminnet omfattar både bostadshus och ekonomibyggnader. Vagnslidret är en betydelsefull del av byggnadsbeståndet inom byggnadsminnet och är ett gott exempel på 1800-talets timringsteknik.

Kontakt