2006:15 Långörens lotshus Byggnadsminne nr 69 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer:
2006:15
Diarienummer:
434-6266-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:15

På Långören anlades en lotsstation i början av 1700-talet. Lotshuset med tillhörande förrådsbod och stenkällare uppfördes 1878. Huset inrymde en tvårumslägenhet för överlotsen och på övervåningen ett vaktrum. Från år 1888 och ett par decennier in på
1900-talet inrymdes även en skolsal och en lärarbostad i huset. Utsiktstornet byggdes till 1939. Lotsstationen lades ner 1960.

Kontakt