2006:15 Långörens lotshus Byggnadsminne nr 69 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering

Om publikationen

Löpnummer: 2006:15

Diarienummer: 434-6266-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 10

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:15

På Långören anlades en lotsstation i början av 1700-talet. Lotshuset med tillhörande förrådsbod och stenkällare uppfördes 1878. Huset inrymde en tvårumslägenhet för överlotsen och på övervåningen ett vaktrum. Från år 1888 och ett par decennier in på
1900-talet inrymdes även en skolsal och en lärarbostad i huset. Utsiktstornet byggdes till 1939. Lotsstationen lades ner 1960.

Kontakt