2006:14 Kentsk tärna i Blekinge 1996-2006 Sammanställning av 10 års övervakning

Om publikationen

Löpnummer: 2006:14

Diarienummer: 502-652-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:14

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning– kustfåglar.

Kontakt