2006:14 Kentsk tärna i Blekinge 1996-2006 Sammanställning av 10 års övervakning

Om publikationen

Löpnummer:
2006:14
Diarienummer:
502-652-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:14

Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning– kustfåglar.

Kontakt