2006:13 Strategi för formellt skydd av skog i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2006:13

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:13

Riksdagen beslöt 1999 att anta femton miljökvalitetsmål för miljöarbetet i Sverige. Ett av dessa miljömål är Levande Skogar. Målet innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljö- och sociala värden värnas.

Kontakt