2006:13 Strategi för formellt skydd av skog i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2006:13
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:13

Riksdagen beslöt 1999 att anta femton miljökvalitetsmål för miljöarbetet i Sverige. Ett av dessa miljömål är Levande Skogar. Målet innebär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljö- och sociala värden värnas.

Kontakt