2006:12 Rapport 2005 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2006:12

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:12

Under år 2005 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 5 % omräknat till ren alkohol. Totalt har 4 383 242 liter alkoholdrycker sålts. Det är en ökning med 281 075 liter jämfört med år 2004.

Kontakt