2006:12 Rapport 2005 inom alkohol- och tobaksområdet i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2006:12
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:12

Under år 2005 ökade Systembolaget sin försäljning av alkoholdrycker i Blekinge län med 5 % omräknat till ren alkohol. Totalt har 4 383 242 liter alkoholdrycker sålts. Det är en ökning med 281 075 liter jämfört med år 2004.

Kontakt