2006:11 Kartläggning av kommunal tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena 2005/2006 i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer: 2006:11

Diarienummer: 705-1637-06

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:11

Länsstyrelsen har i regleringsbrev fått i uppdrag att se till att kommunerna ökar tillsynen över alkohol- och tobaksområdet. Ett led i att stärka tillsynen i länet är att kartlägga hur tillsynen bedrivs idag. Kartläggningen är en god utgångspunkt för att utveckla tillsynsarbetet.

Kontakt