2006:11 Kartläggning av kommunal tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena 2005/2006 i Blekinge län 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2006:11
Diarienummer:
705-1637-06
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:11

Länsstyrelsen har i regleringsbrev fått i uppdrag att se till att kommunerna ökar tillsynen över alkohol- och tobaksområdet. Ett led i att stärka tillsynen i länet är att kartlägga hur tillsynen bedrivs idag. Kartläggningen är en god utgångspunkt för att utveckla tillsynsarbetet.

Kontakt