2006:10 Är ditt område förorenat En checklista till hjälp för verksamhetsutövare för att undvika, förhindra och åtgärda förorenade byggnader, mark och vattenområden

Om publikationen

Löpnummer:
2006:10
Diarienummer:
Saknas
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:10

Ett förorenat område är ett markområde, grundvatten, sediment, en byggnad eller en deponi som är så förorenad att halterna påtagligt överskrider bakgrundshalterna i området och att det fi nns risk för att människor eller miljön kan skadas. Det kan vara förorenat av en eller fl era punktkällor eller genom diffus spridning från omgivningen.

Kontakt