2006:1 Individuell plan enligt LSS i Blekinge län 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2006:1
Diarienummer:
701-5959-05
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2006:1

Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes villkor

Kontakt