2006:1 Individuell plan enligt LSS i Blekinge län 2005

Om publikationen

Löpnummer: 2006:1

Diarienummer: 701-5959-05

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2006:1

Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes villkor

Kontakt