Höga halter av miljöfarliga ämnen i miljön?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0282-7298
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
149
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Miljöövervakning

Resultat från Miljöövervakningens
Screeningprogram 1996 - 2003

Kontakt