Höga halter av miljöfarliga ämnen i miljön?

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0282-7298

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 149

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Miljöövervakning

Resultat från Miljöövervakningens
Screeningprogram 1996 - 2003

Kontakt