Hållbar samhällsutveckling i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Hållbar samhällsutveckling

En studie genomförd för Länsstyrelsen i Blekinge
inom ramen för projektet ”Blekinges omvandling”

Kontakt