Hållbar samhällsutveckling i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Hållbar samhällsutveckling

En studie genomförd för Länsstyrelsen i Blekinge
inom ramen för projektet ”Blekinges omvandling”

Kontakt