Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Förslag på åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
501-3618-05
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Förslag på åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge län

Det övergripande målet för miljöarbetet är det så kallade "generationsmålet" som innebär att vi till nästa generation, dvs. ca år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Bland annat ska påverkan på miljön och människors hälsa ha reducerats till en nivå som är långsiktigt hållbar. För klimatmålet skall generationsmålet vara uppnått år 2050 och för en del av målet om giftfri miljö, närmare bestämt förorenade områden, kan genomförandetiden vara ännu längre.

Kontakt