Fiskets framtid på sydkusten

Om publikationen

Löpnummer: Rapportserien Skåne i utveckling:2005:8

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: Rapportserien Skåne i utveckling: Rapport 2005:8

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Fiskets framtid på sydkusten

Regeringen gav i regleringsbrevet för år 2005 länsstyrelserna i uppdrag att gemensamt för respektive kuststräcka; västkusten, sydkusten, södra ostkusten och norrlandskusten samt för de stora sjöarna, ur ett regionalt perspektiv redovisa
utvecklingen av fiskerinäringen sedan 1990

Kontakt