Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

CHECKLISTA – ett handläggningsstöd för integrering av regionala miljömål i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport regionala miljömål i den fysiska planeringen

Länsstyrelsen i Blekinge har den 17 oktober 2003 antagit regionala miljömål. Avsikten är att
miljömålen ska beaktas i frågor som bl.a. berör mark- och vattenanvändningen.

Kontakt