CHECKLISTA – ett handläggningsstöd för integrering av regionala miljömål i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2005

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport regionala miljömål i den fysiska planeringen

Länsstyrelsen i Blekinge har den 17 oktober 2003 antagit regionala miljömål. Avsikten är att
miljömålen ska beaktas i frågor som bl.a. berör mark- och vattenanvändningen.

Kontakt