2005:9 Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn 2005

Om publikationen

Löpnummer:
2005:9
Diarienummer:
701-2508-05
ISBN/ISSN-nr:
1651_8527
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2005:9

Mäns våldsbrott mot kvinnor utgör ett allvarligt allmänmänskligt och samhälleligt problem. Att bekämpa denna brottslighet är därför en prioriterad uppgift för rättsväsendet. Våldet mot kvinnor är också ett allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och för den obalans som råder i maktförhållandet mellan könen. Antalet anmälda misshandels- och sexualbrott har ökat under de senaste tio åren.

Kontakt